Jako každý rok budete moci během semináře načerpat inspiraci ve stáncích skautských akcí a organizací, dát si něco snědku v Krčmě, nakoupit skautské vybavení v JUNu apod.