• Seminář je skautskou akcí, budeme proto rádi, když příjdete v kroji.
  • Na přednášky choďte včas – pozdní příchod, stejně jako rozhovor se sousedem během přednášky či hraní si s mobilním telefonem, jsou výrazem neúcty k přednášejícím, kteří přednáší bez nároku na jakoukoliv odměnu.
  • Choďte na přednášky, na které máte vstupenku.
  • Během přednášek si prosím vypněte vyzvánění mobilních telefonů.
  • Veškerý odpad, který vyprodukujete, odložte do příslušných nádob.
  • To je vše, těšíme se na vás.

Prezentace kurzů
Jednotlivé kurzy se mohou prezentovat výlepem plakátů na místa k tomu určená pouze na Mikulášském semináři. Ploch bude připraveno dostatečné množství, proto prosíme nelepte jinde.

Pokud byste chtěli jinou formu prezentace, neváhejte se obrátit na miquik.info@gmail.com.