Volby jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie, ale právě proto, že jsou „mechanismem“ je třeba, aby jak ti, kteří kandidují, tak ti, kteří volí, pečovali o údržbu a byli si vědomi možných následků, pokud tak činit nebudou. Důsledky voleb, jako například v Německu roku 1933, v Československu 1946 nebo v Jižní Africe 1948 jsou smutným potvrzením rčení, že cesta do pekel může být dlážděna nejlepšími úmysly….

Michael Romancov

Michael Romancov
Michael Romancov

Michael Romancov působí na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a na Metropolitní univerzitě Praha. Věnuje se politické geografii, geopolitice a Rusku.

Kdy mám ostatní tolerovat a kdy už je čas zasáhnout? Nejen o tom, ale i o jiných volbách s vámi přijde diskutovat biskup Václav Malý.

Mons. Václav Malý

Mons. Václav Malý
Mons. Václav Malý

Narozen 21. 9. 1950 v Praze. Po absolvování gymnázia studoval v letech 1969 – 1976 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, na kněze byl vysvěcen 26. 6. 1976 v Praze.

V únoru 1977 podepsal Chartu 77, v roce 1978 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Od ledna 1979 byl bez státního souhlasu, pracoval jako zeměměřičský figurant. V květnu byl 1979 zatčen, obviněn z podvracení republiky a ve vazbě byl držen do prosince 1979. V letech 1980-86 pracoval jako topič v pražských hotelech. V letech 1981-1982 byl mluvčím Charty 77, v roce 1989 mluvčím Občanského fóra.

1. 12. 1996 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta a 3. 12. 1996 titulárním biskupem marcelliánským a světícím biskupem pražským. Svěcení přijal 11. 1. 1997 v Praze.

Jakou reálnou váhu má v českém prostředí jeden hlas? Může něco změnit, nebo je jeden hlas málo? A pokud je jeden hlas málo, kolik hlasů je již dost – desítky, stovky, tisíce? Přednáška je věnována konkrétním příkladům počtů hlasů, které by „již změnily“, nebo „ještě nezměnily“ výsledky voleb. Dojde v ní i na jeden jediný hlas?

Jakub Šedo

Jakub Šedo
Jakub Šedo

Jakub Šedo je odborným asistentem na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se především problematikou volebních a politických systémů.

Zamyšlení nad nejvýznamnějšími zásahy Ústavního soudu do konkrétních voleb i do volebních zákonů, ale také nad tím, kdy Ústavní soud nezasáhl, ačkoli měl. A obecně pak nad tím, nakolik může a má být volební soutěž kontrolována soudní mocí.
Účastníkům bude prezentována judikatura Ústavního soudu k nastavení volebního systému v zemi, přičemž přednášející jako advokátka, zastupující senátory, stála při zrodu tzv. „velkého volebního nálezu“ o změně volebního systému (Pl. ÚS 42/2000) a pak dále vyjádřila jako soudkyně odlišné stanovisko k usnesení potvrzujícímu ústavnost aktuálního volebního systému do Poslanecké sněmovny (Pl.ÚS 2/14 ) i k nálezu zamítajícímu návrh na zrušení pětiprocentní uzavírací klauzule u voleb do Evropského parlamentu (Pl.ÚS 14/14).
Nebude zapomenuto ani na plenární nález ve věci Melčák, jímž Ústavní soud zrušil ústavní zákon o zkrácení volebního období.

Kateřina Šimáčková

Kateřina Šimáčková
Kateřina Šimáčková

Kateřina Šimáčková byla patnáct let advokátkou, poté soudkyní Nejvyššího správního soudu a nyní je soudkyní Ústavního soudu. Působila v Legislativní radě vlády a Výboru pro výběr soudců Soudu pro veřejnou službu Evropské unie. Je členkou vědecké rady právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze, ad hoc soudkyní Evropského soudu pro lidská práva, náhradnicí členky Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (tzv. Benátské komise) za Českou republiku a členkou zkušební komise pro justiční zkoušky. Vyučuje na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně předměty zaměřující se zejména na problematiku základních práv a svobod. Publikovala řadu odborných časopiseckých a sborníkových článků, je spoluautorkou několika právnických učebnic a dalších knih (z poslední doby např. Budoucnost státu?, Lidská práva: (ne)smysl české politiky? nebo Komentář zákona o protiprávnosti komunistického režimu).

K čemu jsou vlastně dobré předvolební výzkumy? Proč tak často nevychází? Proč ten náš vyšel?

Povídání o tom, jak výzkumy vznikají, jak se od sebe liší anebo jak ovlivňují volby. O tom, co všechno se dá vlastně zjišťovat. A co by se s nimi mělo do budoucna dělat.

Jiří Boudal

Jiří Boudal
Jiří Boudal

Jsem sociolog a spolumajitel výzkumně-technologického startupu Behavio. Předtím jsem byl několik let manažerem kampaně Rekonstrukce státu a kdysi dávno jsem zakládal Budějovický majáles, největší českobudějovický festival na světě.

V přednášce, nazvané Naše krvavé země, přiblíží Jiří Padevět období let 1938 až 1953, tedy dobu, kdy v Českých zemích vládly totalitní režimy a kdy byla volba více než otázkou charakteru.

Jiří Padevět

Jiří Padevět
Jiří Padevět

Jiří Padevět je spisovatel a nakladatel. Po absolvování Střední průmyslové školy zeměměřičské studoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Roku 1988 začal pracovat jako knihkupec, od roku 2004 působí i jako nakladatel. V současnosti vede nakladatelství Academia. Jiří Padevět rozsáhle zmapoval protektorátní a poválečnou historii v českých zemích, mimo jiné v knihách Průvodce protektorátní Prahou (za kterou získal Magnesii literu), Krvavé finále: jaro 1945 v českých zemích a Krvavé léto 1945: poválečné násilí v českých zemích. Nyní připravuje k vydání Průvodce stalinistickou Prahou.

Za svůj život člověk projde několika volbami. Přijďte si poslechnout povídání o lidech, kteří volili v kontextu významných událostí minulého století, ať už jde o osudy lidí známých či neznámých.

Adam Drda

Povídat bude český novinář a dokumentarista Adam Drda, který se tématem dlouhodobě zaobírá v rámci rozhlasového cyklu „Příběhů 20. století“ či cyklu dokumentárního „Neznámí hrdinové“.

Jak se orientovat ve světě médií a široké nabídky informačních zdrojů? Jak k tomu přistupují sami novináři, kde hledají informace, jak je ověřují, čemu věří? Existuje stále pověstná novinářská etika?

Přijďte se zeptat novináře a šéfredaktora serveru Hlídacího Psa R. Břešťana nebo F. Horkého ze Seznam Zpráv.

Robert Břešťan

Robert Břešťan
Robert Břešťan

Působil v české redakci BBC World Service, byl politickým reportérem Hospodářských novin a šéfredaktorem zpravodajské stanice Českého rozhlasu – Rádia Česko. Od roku 2011 do konce roku 2014 šéfkomentátor týdeníku Ekonom. Nyní vede server HlídacíPes.org – Žurnalistika ve veřejném zájmu. Věnuje se především tématům z české ekonomiky a politiky a české zahraniční politice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Horký

Filip Horký; Foto: Jiří Turek, Jana Jabůrková / Forbes (30 pod 30 roku 2017)
Filip Horký; Foto: Jiří Turek, Jana Jabůrková / Forbes (30 pod 30 roku 2017)

Český novinář a moderátor. Působil v České televizi, internetové televizi DVTV a nyní dělá zpravodajství pro Seznam. V květnu 2016 získal ocenění Novinářská křepelka pro novináře do 33 let „za poctivou novinařinu, entuziasmus a inovativní přístup“. V roce 2017 se objevil ve výběru osobností „30 pod 30“ magazínu Forbes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Bittner

Petr Bittner
Petr Bittner

Politický filozof a publicista. Vystudoval novinařinu a filozofii v Brně, léta působil jako vedoucí názorové rubriky Deníku Referendum. Poslední rok působil také jako komunikační poradce v kampaních Úřadu vládu a Strany zelených.

Cílem interaktivního příspěvku je přiblížit účastníkům potenciál pro tvořivost, aktivní zapojení dětí a inovování vzdělávání, jakým dnes disponují běžně dostupné digitální technologie. Každý má volbu se rozhodnout, jak intenzivně bude technologie do svého života zapojovat, vzdělavatelé by měli takové rozhodnutí při své pedagogické činnosti činit na základě znalosti situace, měli by se vyhýbat předsudkům, zjednodušením, podléhat reklamám, dávno vyvráceným mýtům a dalším různým miskoncepcím, které v této oblasti panují. Digitální technologie mohou být aktivizujícím nástrojem spolupráce otevírajícím nové obzory, stejně jako nástrojem na konzumní ubíjení času. Prostřednictvím videa či zanechané autentické digitální stopy si takové příklady ukážeme.

Ondřej Neumajer

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

Pracuji jako konzultant vzdělávání, lektor, didaktik a popularizátor účelného využívání informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se zabývám problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání a vzdělávacími inovacemi. Působil jsem jako vedoucí skautského oddílu, později učitel, zástupce ředitele na velké pražské škole, pracoval jsem na MŠMT. Jsem spoluzakladatel a pozdějším místopředseda občanského sdružení Jednota školských informatiků, zastupoval jsem ČR v pracovních skupinách Evropské komise, zakládal úložiště Digitálních učebních materiálů (DUM), vyvíjel největší český školský portál RVP.CZ, jako analytik, konzultant ICT a inovátor vzdělávání spolupracoval s desítkami firem a institucí. V roce 2014 jsem vedl pracovní skupinu, která pro MŠMT sestavila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, kterou schválila vláda ČR v listopadu 2014.

Během středoškolských let před námi leží jedna velmi důležitá volba. Volba budoucího zaměření práce, směru, kterým se budeme v profesním životě ubírat. Je ta volba ale skutečně pouze na nás? Klasický vzdělávací systém nedává studentům možnost zvolit si, čím by se chtěli nejvíc zabývat, natož aby důkladně pracoval s motivací studentů dělat vůbec něco.
Existují ale alternativní způsoby výuky, které se zaměřují právě na vnitřní motivaci studentů a možnost zvolit si, čím se studenti během výuky chtějí zabývat. Jak alternativní výuka probíhá se dozvíte na této přednášce.

Šlehy – Lukáš Šlehofer

Šlehy - Lukáš Šlehofer
Šlehy – Lukáš Šlehofer

Lukáš Šlehofer vystudoval FF UK. Pracoval jako manažer vzdělávacích projektů a lektor. Je absolventem celé řady vzdělávacích kurzů. Ve volném čase působí jako instruktor na vzdělávacích akcích skautských vedoucích. Největší porci volného času však věnuje svojí rodině, která pro něj tvoří základní kámen jeho života.

Mája – Magdalena Vtípilová

Minulý rok jsem studovala na škole da Vinci, která ve mně vzbudila velký zájem o jiné styly výuky a to mě vedlo ke studiu v alternativní třídě na Gymnáziu Na Zatlance, kde momentálně jsem.
V našem dobříšském oddíle Minnehaha vedu družinku fajn skautek a v létě dělám instruktorku na RK Cukříček, což je pro mě vždy motivujícím koncem prázdnin se super lidmi! Ve volném čase se věnuji hře na hudební nástroje, zpěvu a sem tam napíšu nějakou anglickou povídku.

Cítíte se nejistí ve světě manipulace, fake news, ve světě plného zpráv, při jejichž čtení se sebe musíte ptát – mám tomu věřit nebo ne? A jak tomuto světu mají porozumět děti? Chtěli byste na schůzkách předat informace o tom, co lze od mediálního prostředí očekávat a jak se v něm pohybovat, ale nevíte, jak na to?
V rámci tohoto programu si vyzkoušíte různé hry, které můžete použít v rámci družinových schůzek a na kterých můžete ilustrovat, jak fungují média, podle čeho volit vhodné zdroje, jak poznat manipulativní tendence apod. Ráda bych vytvořila hravé a podnětné prostředí, ve kterém se budeme moci vzájemně inspirovat k vymýšlení nových vzdělávacích her.

Pavla Kafková

Pavla Kafková
Pavla Kafková

Jmenuji se Pavla Kafková. Jsem studentkou pedagogiky a psychologie v Praze na Karlově Univerzitě. Od roku 2011 pracuji jako dobrovolnice v organizaci Klub Pathfinder. V této organizaci vedu družinové schůzky, jezdím na víkendové výpravy a také jsem vytvářela dvě celotáborové hry. Nedávno jsem ukončila svoji stáž ve Skautském institutu, kde jsem v rámci linie Média v měnícím se světě vytvářela hry pro děti staršího školního věku. Tyto hry slouží k podpoření kritického myšlení, vysvětlení základních pravidel při ověřování informací, upozornit děti na existenci fake news a poznat manipulaci.

Do nějakého náboženství se člověk musí narodit, jiné si může zvolit. Pro přihlášení se k některým náboženstvím je zapotřebí pouze vyslovit předepsanou frázi v některých případech se jedná o několikaletou záležitost. Někteří lidé si vyberou jedno náboženství a vystačí si s ním na celý život, jiní mají potřebu hledat a svou víru změní během života i několikrát.
V rámci přednášky probereme možnosti konverze k nejznámějším náboženstvím a dotkneme se i nejčastějších důvodů, proč lidé k náboženstvím konvertují.

Májka - Barbora Ficková
Májka – Barbora Ficková

Májka –  Bára Ficková

Vystudovala religionistiku se zaměřením na křesťanství a judaismus a dějiny křesťanského umění, v rámci kterých se věnuje modernímu českému umění 20. století. Vede skautský oddíl na Zlíchově, působí jako instruktorka na roverském kurzu Svatoplukovy pruty a na vůdcovském kurzu Oslí můstek.

A když jí zbyde čas ráda cestuje, pije hodně kávy a jí dorty. Hodně dortů.

Nepřestávám děkovat za to, že již téměř 15 let žiji ve šťastném manželství. Ze zkušeností ve svém okolí si uvědomuji, že to není samozřejmé. Tolik lidí žije osaměle, byť třeba roky v manželství vedle někoho druhého. Zárukou spokojeného vztahu nemusí být to, že praktikujeme stejnou víru, ani to, že jsme oba skauti. Manželství může být největším životním projektem většiny z nás, ačkoli jistě platí, že je to „nádherná dřina“, jak říkával Václav Břicháček, který stál u základů Miksemu. Zkusme se tedy společně zamyslet nad tím, jak žít ve dvou a proč řadě lidí partnerský vztah krachuje nebo jej vůbec nedovedou navázat.

Bohouš – Josef Tillich

Bohouš - Josef Tillich
Bohouš – Josef Tillich

Lékař-alergolog. Nejsem odborníkem na partnerské vztahy, přestože my lékaři se obvykle cítíme být odborníky na všechno :-). S manželkou Lenkou vychováváme čtyři syny. Několik let se podílíme na přípravě snoubenců před svatbou v kostele. Spojil nás před lety skauting, kterému nepřestáváme být vděčni za mnoho dobrého v našich životech. Nyní v něm spíše podporujeme naše děti, ačkoli si uvědomujeme, že jejich životní cesta může být jiná. Dříve jsem vedl oddíl a středisko v Olomouci, zakládal kurz Fons na Slovensku a několik let jsme doma připravovali Roverský kmen. Byl jsem i na jamboree v Chile, což vše mi dnes připadá jako sen v každodenní realitě školních i mimoškolních povinností našich chlapců a jejich klukovských soubojů i radostí…

Cílem přednášky je přiblížit posluchačům problematiku interrupce srozumitelnou, citlivou a odpovídající formou. Přednáška zahrnuje krátké vysvětlení pojmu, způsobů, právního rámce a postoje společnosti k umělému ukončení těhotenství. Podrobněji věnuje pozornost možným nežádoucím dopadům tohoto zákroku a skutečným životním příběhům. Nabízí další možné způsoby řešení neplánovaného těhotenství a následně pozitivně motivuje k odpovědnějšímu přístupu v partnerských vztazích. Celá přednáška je vedena v duchu úcty k životu a zároveň respektu ke každému člověku.

Bc. Michaela Hrušková

Bc. Michaela Hrušková
Bc. Michaela Hrušková

Již šestým rokem pracuji jako sociální pracovnice v Poradně pro ženy a dívky ve Frýdku-Místku. Zároveň zde působím jako lektorka rodinné výchovy preventivních prorodinných přednášek pro žáky a studenty ve školách. Podílím se na tvorbě časopisu Slunečnice pro mladé, který naše poradna vydává. Na střední škole jsem vystudovala obor Veřejnosprávní činnost. Na tento zcela nečekaně navázalo studium poradenství v sociální práci na Ostravské univerzitě v Ostravě. Jako by právě již mé téma bakalářské Mladé ženy v těžkých životních situacích vzniklých neplánovaným těhotenstvím předurčovalo mou životní i pracovní dráhu. Na praktičnosti tomu totiž ještě přidala skutečnost, že jsem se ihned po studiích stala manželkou a maminkou dvou dětí. Vyzkoušela jsem si během studií i rodičovské dovolené zaměstnání prodavačky, floristky i servírky, kdy se tyto minulé zkušenosti práce s lidmi pozitivně úročí dodnes. Ve volném čase ráda tvořím, relaxuji u hudby, regeneruji se sportem a nabíjím baterky v přírodě.

V tomto workshopu sečteme volební lístky z našich voleb, vyhodnotíme počty získaných mandátů, můžeme se zamyslet, jaké strany by daly dohromady většinu, jak by volby dopadly s jiným volebním systémem, jak ovlivňují výsledky voleb malé kraje. S Jakubem Šedem můžete prodiskutovat nejrůznější otázky na téma volebních systémů.

Jako první se dozvíte výsledky, které si necháte pro sebe a společně připravíme podklady pro vyhlášení voleb na konci semináře.

Jakub Šedo

Jakub Šedo
Jakub Šedo

Jakub Šedo je odborným asistentem na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se především problematikou volebních a politických systémů.

Na tomto programu se budeme věnovat problematice pití alkoholu, kouření, užívání drog a sociálních sítí. Je to jenom vyšinutí z větné vazby nebo i vyšinutí z role skautského vedoucího? Budeme se ptát, jestli se to liší na skautských akcích a mimo ně. Prozkoumáme situace, při kterých skautští vedoucí pijí, kouří, atd., jaká jsou východiska toho, že na akcích nepijí skautům na očích a jaké z toho vyplývají důsledky. Jakou tohle všechno má souvislost s tím, že skautský vedoucí má být vzorem pro členy oddílu? Měli bychom usilovat o to být vzorem? A jakým? Dokonalým, reálným, s chybami?
Nalejme si čistého vína.

Daňák – Daniel Pokorný

Daňák - Daniel Pokorný
Daňák – Daniel Pokorný

Vystudoval evoluční biologii a mediální studia. Čtyři roky vedl 150. oddíl skautů a skautek Stopaři, byl instruktorem na Gemini a působí na ČK Tři věže. Nikdy nepil alkohol v tee-pee ani nebyl na cíčku za latrínou. Zabývá se evoluční parazitologií, pojetím přírody a mediální gramotností v současné skautské výchově. Rád čundruje a je hnidopich.

Motla – Denisa Raichlová

Motla - Denisa Raichlová
Motla – Denisa Raichlová

Dlouhé roky vedla dívčí skautský oddíl, v současnosti členka odboru Skauting pro všechny, kde má na starost vzdělávání. Bývala instruktorkou na Gemini, v současnosti šéfuje ČK Tři věže. Je učitelkou ve škole, kde nemusí učit, protože se děti učí sami a dělají to rády, proto “jenom” radí a inspiruje. Má ráda víno.

“Musel/a jsem to udělat. Neměla jsem jinou možnost!” Jsou situace, kdy jsme přesvědčeni, že není jiného východiska, než jediná varianta.
“Nemůžu, musím psát projekt/diplomku/stavět dům.” Nebo možná mnohem častěji každodenně jsme otráveni tím, že něco musíme a přitom bychom mnohem raději něco jiného.

Svoboda však roste zevnitř, možnost volby, jak chceme jednat či reagovat, si můžeme rozšiřovat sami v každodennosti i ve vypjatých chvílích.
Během workshopu se asi nestanete Nelsonem Mandelou, který zůstal svobodný i ve vězení, ale odnesete si aspoň tipy jak trénovat svoji vnitřní svobodu a vidět možnosti volby v konkrétních situacích.

Workshop vychází z principů nenásilné komunikace.

Dajda – Eva Malířová

Dajda - Eva Malířová
Dajda – Eva Malířová

Dajda pracuje jako lektorka globálního vzdělávání v brněnské organizaci NaZemi a v projektu Skauti na Zemi. Kromě nenásilné komunikace se věnuje i kritickému myšlení a je autorkou několika metodických příruček pro výuku s globálním rozsahem (Lidé v pohybu, PodObal, Svět do všech předmětů).

Co se stane, když přenecháme svou volbu stroji? Jak se počítače rozhodují a jaké to má důsledky pro lidi? Jaký je rozdíl mezi tím, když počítač naprogramujeme a když ho něco naučíme a jaké to přináší problémy? Přednáška bude zaměřena hlavně na filozofické a sociologické aspekty umělé inteligence, nicméně zůstaneme pevně ukotveni v realitě současných technologií.

Orel – Martin Modrák

Orel - Martin Modrák
Orel – Martin Modrák

Získal doktorát z umělé inteligence pro počítačové hry na pražském matfyzu. V současnosti se věnuje bioinformatice na Akademii věd ČR. Po 10 letech ve vedení oddílu se nyní podílí na přípravě kurzu Fons Beníšky.

Na této přednášce se dozvíte maximum praktických informací o lidské plodnosti a seznámíte se s různými možnostmi antikoncepčních metod, které jsou dostupné na českém trhu. Seznámíte se spolehlivými metodami hormonální, bariérové i přirozené antikoncepce. Dozvíte se více o ženském cyklu a o tom, zda je možné počít při každém pohlavním styku nebo je to trochu jinak.
Přednáška je vhodná pro dospívající i dospělé, muže i ženy.

Bc. Kateřina Juřenčáková

Bc. Kateřina Juřenčáková
Bc. Kateřina Juřenčáková

Bc. Kateřina Juřenčáková se již několik let věnuje tématu plodnosti a vše co k tomu patří. Přednáší na školách i pro veřejnost, publikuje články na téma antikoncepce, plodnost, neplodnost, vědomá sexualita, sebevědomí. Je certifikovanou poradkyní v oblasti plánování rodičovství, je zakladatelkou projektu: www.prirozenaantikoncepce.cz

Světové zdravotnicví zná dva extrémy, jak přivést dítě na svět. Jedním extrémem je přivést dítě na svět doma bez jakékoliv odborné péče, opačným extrémem je pak porod v porodnici (nemocnici) za pomocí lékařských zásahů. Ve vyspělých zemích existuje celá škála možností mezi těmito dvěma extrémy, v České republice v podstatě nic jiného než tyto dva extrémy neexistuje. Ženy, které nechtějí rodit v porodnici a absolvovat často mnoho zbytečných lékařských zásahů, volí druhý extrém, a to rodit doma, i bez odborné péče.

Jaké možnosti existují mezi těmito dvěma extrémy? Bude řeč o tom, co je to fyziologický porod a co je k němu potřeba. jak s tím souvisí kontinuální porodní péče a představíme projekt na otevření prvních porodních domů v ČR.

Mgr. Natálie Sedlická, MSc.

Mrg. Natálie Sedlická, MSc.
Mrg. Natálie Sedlická, MSc.

Porodní asistentka, psychoterapeutka, shiatsu masérka, iniciátorka projektu Jak jinak (www.jakjinak.info) a zakládající člen Asociace pro porodní domy a centra APODAC.

Věnuje se komplexnímu pojetí těhotenství a porodu. Vystudovala porodní asistenci v Brně a magisterské psychoterapeutické studium. Strávila dva roky v Nizozemí, kde dále studovala porodní asistenci a absolvovala stáže v soukromém porodním centru. Získala titul Master of Science Midwifery ve Skotsku. Vystudovala také tříletou školu shiatsu a tři roky tradiční čínské medicíny oboru akupunktura.

Pořádá sebezkušenostní a rozvojové workshopy s názvem „Cesta a návštěva do nitra sebe“, vede meditace a relaxace se zaměřením na uvědomování.

Při své práci považuje za nejdůležitější kromě opravdového naslouchání, které se slovy vyjádřit nedá, i několik slov, a to: respekt, důvěra, partnerství, láska a vývoj.
Miluje tanec, hudbu, spontánnost, radost a život.

Vsadíme se, že všichni umíte poskytnout pomoc při vymknutém kotníku, krvácení z nosu či bodnutí včelou. Kdo z vás ale ví, co dělat když se vám kamarád svěří, že je delší dobu smutný?

Nevypusť duši je neziskovka, která šíří osvětu na poli duševního zdraví. Vzděláváme pomocí workshopů, pomáháme sdílením osobních příběhů a boříme mýty, které panují jak okolo duševních onemocnění tak okolo pomoci. Během workshopů zdůrazňujeme důležitost prevence, radíme, jak se o sebe správně starat a hlavně podporujeme včasné vyhledání odborné pomoci při duševních obtížích.

Na MX vás budeme provázet workshopem na téma Duševní hygiena aneb jak nevypustit duši při studiu, kde se zaměříme především na každodenní duševní hygienu a zvládání stresu. Vyzkoušíme si, jaké metody lze využít, když jste zahlcení povinnostmi a školou. Seznámíme vás s relaxačně-meditační metodu Mindfulness a rádi si vyslechneme, co všechno děláte pro nevypouštění duše vy sami!

Marie Salomonová

Marie Salomonová
Marie Salomonová

Maruška založila a vede Nevypusť duši. Vedly jí k tomu zkušenosti, které nasbírala během svého studia neurověd na britské University of Nottingham, kde byla aktivní členkou
Student Minds a v rámci univerzity se zapojila i do kampaně Time to Change.

V Nevypusť duši je Maruška mimo jiné autorkou pilotní série workshopů a klade si za cíl začlenění duševní zdravovědy jak do skautských oddílu, tak školních osnov ale i mezi širokou veřejnost.

Z cestování do vzdálených koutů naší planety se v posledních letech stala naprosto běžná záležitost. A ze všech stran zaznívá, že cestování je tou pravou cestou ke spojenosti. Může to tak skutečně být. Ale záleží to jenom na naší volbě, jak naše výpravy za dobrodružstvím ovlivní místní společnost a přírodu. Protože co se může zdát jako pomoc, snadno napáchá více škody než užitku.

Fána – František Ficek

Fána - František Ficek
Fána – František Ficek

Geograf zabývající se problematikou rozvojových zemí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a lektor projektu Skauti na Zemi.

Sebeobranu vnímám, jako co nejbezpečnější pohyb v lidském společenství. Připravuji lidi na ty nejhorší situace, které se jim mohou stát a hlavně, jak se jim vyhnout. Také zde často přichází volba! Odevzdám peněženku, abych si uchránil/a zdraví? Budu zdraví riskovat pro záchranu jiné/ho? Jak se mám bránit, pokud se mi násilí bytostně příčí? Voleb, které musíte v takové chvíli učinit je nepřeberně mnoho. Pojďte se o nich se mnou pobavit a třeba i zjistit, jak se efektivně ubránit bez složitých „chvatů“ 🙂

Bubo – Jakub Jaroš

Bubo - Jakub Jaroš
Bubo – Jakub Jaroš

Jmenuji se Jakub Jaroš (Bubo) a jako většina lidí zastávám v životě mnoho rolí. Sám se vnímám jako otce, manžela, skauta a pro potřeby Mixemu hlavně certifikovaného instruktora sebeobrany (www.efektivni-sebeobrana.cz). Dle mého názoru se v této práci nejvíce odlišuji implementací psychologie. Nejen motivy a psychickou stránkou útočníka, ale hlavně napadených a to velmi individuálně dle osobního nastavení každého z nich. Díky dobré znalosti sebe sama můžeme lépe činit volbu nejen v sebeobraně, ale v celém svém životě.

Každý má vždy možnost volby. Všichni si stále častěji po útocích klademe otázky: Jak se stane, že se z běžného člověka stane džihádista, schopný obětovat svůj život pro dosažení cíle? Jaké cíle to vlastně jsou? Jaká vede cesta od volby jednotlivce, až po teroristický útok? Jde skutečně vždy o dobrovolnou volbu jednotlivce? Řešení těchto otázek v poslední době zaměstnává mnoho odborníků po celém světě. V poslední době čelíme novému – hybridnímu terorismu a Džihád se dostal do nové fáze, jakou svět ještě nepoznal. Pokusíme se shrnout současné poznání a v kontrastu s ním i protiteroristická opatření, jimiž jsme schopni tento fenomén zvrátit a lépe tak předcházet útokům na naší civilizaci.

Doktor – David Rožek

Doktor - David Rožek
Doktor – David Rožek

Majitel společnosti, zabývající se bezpečnostním projektováním a konzultacemi ve všech oblastech komerční bezpečnosti. Současně doktorand na Policejní akademii ČR v Praze se zaměřením na vědecký výzkum mezinárodního terorismu, člen komise ministerstva vnitra pro ochranu měkkých cílů.

Přemýšlíte, které zaměstnání je pro vás to pravé? Váháte, kterou profesní cestu zvolit? Nevíte, jak se rozhodovat, aby se vaše pracovní budoucnost ubírala správným směrem a byli jste spokojení i třeba za 25 let?

Pokud vás to zajímá, přidejte se k nám. Budeme si prostě povídat o tom, JAK si vybrat správné povolání.

Eva Staňková

Eva Staňková
Eva Staňková

Ve Skautském institutu vedu program HDJ (Hledáme Dream job), kde představujeme různé profese a také různé pohledy na budoucí vývoj světa práce. Zároveň se již druhým rokem Skautskému institutu starám o finance. Předtím jsem pracovala v neziskovém sektoru (Arnika, CIANT) a ještě předtím – než mě to přestalo bavit 😉 – v korporacích (ČSA, KPMG, AGIP) v oblastech projektového nebo finančního řízení. A hlavně, právě se snažím stát se skautkou, když jsem jako mladá nemohla.

Nejčastější otázka na kurzech o vedení lidí zní: „Jak je mám motivovat?“ Stominutový program bude celý o motivaci a přece se dobrou odpověď na tuto otázku nedozvíte. Je vám jasné proč?

Špalek – Tomáš Řehák

Špalek - Tomáš Řehák
Špalek – Tomáš Řehák

Vedl 20 let Gemini, než je letos v létě předal. Člen ústředních orgánů Junáka už od roku 1990 – v současné době místopředseda RSRJ. V civilu ředitel Městské knihovny v Praze. O vedení lidí přednáší na různých skautských i jiných kurzech, na vysokých školách i středoškolákům.

V této přednášce se dozvíte, jak se rozhodnout a co si vybrat pro přežití v krizových situacích spojených s vysokohorskou turistikou, jak si zachovat své fyzické a duševní zdraví. Během workshopu proběhnou ukázky výstroje, výroba vařiče, nošení raněného.

Jaroslav Pavlíček probere různé věci ze své příručky Trosečníkem v drsné přírodě.
Víte jak se zachovat při únosu, letecké katastrofě, či ztrátě orientace? Proč je tak důležitá psychika? Proč se hodí skautské zkušenosti a v čem nám chybí vojenská služba?

Jaroslav Pavlíček

Jaroslav Pavlíček se narodil 19.8.1943 v Mladé Boleslavi. V roce 1968 ukončil předčasně studium korejštiny na FF UK v Praze a odešel na Slovensko, kde se živil jako dřevorubec a vysokohorský nosič.
Od té doby se začal zabývat přežitím v extrémních podmínkách, které se stalo jeho celoživotním cílem. V sedmdesátých a osmdesátých letech podnikal zimní výpravy na Aljašku a do Nepálu, kde se účastnil i polské expedice, která jako první zdolala Mount Everest v zimě. Mezi cesty, kterých si nejvíce cení, patří autonomní přechod Grónska bez jakékoli podpory, který podnikl v roce 1984 se dvěma kamarády.
Od roku 1987 se zaměřil na antarktickou oblast, kde postupně budoval nadnárodní základnu na ostrově Nelson v Jižních Shetlandách, která sloužila pro výzkum ekologického přežití v drsných podmínkách.
Své poznatky o přežití vtělil do příručky Trosečníkem v drsné přírodě, která vychází pravidelně od 80. let. Do každého nového vydání zapracovává nové poznatky. Poslední deváté vydání vyšlo letos (65. pole, 2017). Často s ním vycházejí rozhovory v různých časopisech (viz např. Interview, 2, 2017). Bývá také zván do rozhlasu či televize na různé debaty a povídání.
Jako důchodce rád pracuje s mladými lidmi, pro něž pořádá přednášky a různé kurzy přežití.

Okolnosti? Ostatní? Ty? Máš MOŽNOST VOLBY

Vyrazil bys rád se skauty do zahraničí, ale při pohledu na účastnický poplatek Tě přechází chuť? Nebo Tě velké akce přímo nelákají, ale o tom, jak vyjet sám nebo v malé skupině nemáš dost informací? Během workshopu „Kdo Ti zvolí, kam se vydáš?“ se dozvíš, jak obrovské jsou možnosti skautského cestování, a jak zařídit, aby to, kam se vydáš, byla opravdu jen Tvoje volba!

Fišer – Vojtěch Olbrecht

Fišer - Vojtěch Olbrecht
Fišer – Vojtěch Olbrecht

V Junáku-českém skautu působím jako zahraniční zpravodaj v čele zahraničního odboru od podzimu 2016. Předtím jsem byl členem Náčelnictva a vedl jsem kontingenty na velké akce, především na Středoevropská jamboree. Mým úkolem je komunikovat se zahraničními skautskými organizacemi a zastupovat Junáka – českého skauta na celosvětovém poli. Na Mixemu povedu workshop o možnostech, kam se skauty můžete vydat vy.