Nedělní vycházky vás zavedou na více i méně známá pražská zákoutí a nechají vás nahlédnout do historie města i skautského hnutí. Na výběr bude z několika tras, takže na své si jistě přijde každý.
Ideální příležitost pro zpříjemnění si nedělní cesty na vlak zpátky domů, nebo pro bližší poznání města, kde jste strávili víkend.

Čekají na vás rovnou tři trasy, každá z nich zaměřena jiným směrem:
1) Prahou po stopách Hrabala
Společně si projdeme centrum Prahy a Libeň a navštívíme místa, spojená se životem a dílem spisovatele Bohumila Hrabala – kde žil, kde pracoval, kam chodil do školy, kam chodil na pivo, kde to měl rád, kde se oženil, kde zemřel…
To vše doplníme povídáním o Hrabalově díle a životě, citáty z jeho knih vázajícími se k navštíveným místům, historickou obrazovou dokumentací (jak to zde vypadá nyní a jak to vypadalo dříve) a případným bližším prozkoumáním některých míst i zevnitř.
Sraz: 10:00 u Právnické fakulty UK (místo konání Mikulášského semináře)
Délka: cca 7 km (dle libosti je možno se oddělovat již v průběhu)

2) Putování za Junákem – českým skautem
Po sto letech navštívíme sídla a hlavní místa, kde se odehrávala činnost spolku Junák od jeho vzniku 15. 6. 1914 do konce téhož roku.
Za Skautský institut A. B.Svojsíka bude průvodce Putováním Roman Šantora – Bobo.
Sraz: 10:00 u Stavovského divadla
Délka: cca 3 km (do cca 12:00)