Podrobné popisy programů naleznete postupně na Facebookové události                                                   

Text níže zatím není aktuální!!!

Velký sál    Malý sál
19:00 – otevření sálu 20:30 otevření sálu – hudba bez DJ
19:00-19:30 – repro taneční hudba
19:30  slavnostní zahájení
19:45 – 20:30 1.blok
20:30-20:45 – Předtančení skautských tancování: web 21:00 DJ na scénu
20:45 – 21:30 2.blok
21:30 – 21:45 – Swing Busters: web, facebook
21:45 – 22:30 3.blok 22:00 kvalifikační kolo Dance Battllu
22:30-22:45 – Společný tanec 23:00 finálové kolo Dance Battlu
22:45- 23:30 4.blok
23:30 – 23:45: Volba krále a královny tanečního parketu
23:45-0:00 5. blok – Největší pecky 00:30 Konec malého sálu

 

* Změna programu vyhrazena

* Prostory KCP je nutné opustit nejpozději v 0:45. Prosíme Vás proto prosím o respektování pokynů pořadatelů. Děkujeme